|   NA KONTAKTONI   |   MEMBER LOGIN

Lajme

KONFERENCA E 1-rë RAJONALE PËR FINANCIMIN E ARSIMIT MERR NË ANALIZË EUROPËN LINDORE DHE VENDET ARABE

 • May 10, 18
 • isigurtwm

Koalicioni për Arsimin në Shqipëri u përfaqësua në këtë konferencë nga katër organizata anëtare të saj, të cilat ndanë eksperiencat e tyre në lidhje me financimin e arsimit publik.

Read more

Thirrje Publike Kuvendit të Shqipërisë: Mbro fëmijët nga grabitqarët seksualë në internet!

 • May 08, 18
 • isigurtwm

Tiranë, 08 Maj 2018 - Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA) dhe Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri (ALO 116), i bëjnë thirrje Kuvendit të Shqipërisë dhe ligjvënësve shqiptarë për miratimin urgjent të ndryshimeve të Kodit Penal Shqiptar që mbron fëmijët nga pedofilia, dhuna dhe shfrytëzimi në internet!

Read more

LINJA KOMBËTARE E NDIHMËS LIGJORE FALAS PËR FËMIJËT DHE TË RINJTË E PAMBROJTUR NË SHQIPËRI

 • May 05, 18
 • isigurtwm

Zyra për mbrojtjen Ligjore, në bashëpunim me ALO 116, dhe e mbështetur nga PNUD, prezantoi për herë të parënë Shqipëri, koncept-idenë e Linjës Kombëtare e Ndihmës Ligjore Falas për Fëmijët dhe të Rinjtë e Pambrojtur.

Read more

URREJTJA NUK I SHPIE ASNJËHERE QYTETARËT DHE KOMBET PËRPARA!

 • Mar 29, 18
 • isigurtwm

Barazia, respekti dhe pranimi i vlerave të përbashkëta të të gjithë qytetarëve janë bazat e zhvillimit të një vendi të qytetëruar!

Read more

SHQIPËRIA MIRATON PLANIN KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NË INTERNET

 • Feb 24, 18
 • isigurtwm

Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve dhe organizata joqeveritare jep rezultate në drejtim të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe shfrytëzimi

Read more

SHQIPËRIA BËHET BASHKË PËR SIGURINË E FËMIJËVE NË INTERNET!

 • Feb 24, 18
 • isigurtwm

Në Ditën Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, autoritetet publike, shoqëria civile dhe industria e internetit së bashku diskutuan hapat në vijim për ta bërë internetin të sigurt për të gjithë fëmijët anembanë Shqipërisë.

Read more

Pages

Partnerët

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne

 
 

Mbështetur Nga