|   NA KONTAKTONI   |   MEMBER LOGIN

Lajme

Mar 08, 2021
8 Mars: E dhunuar seksualisht që 8 vjeç, pas 43 seancash gjyqësore ende në pritje të drejtësisë!

CRCA/ECPAT Shqipëri: Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë duhet urgjentisht të monitorojnë të gj

Feb 09, 2021
ISIGURT.AL: 40% e faqeve pornografike të raportuara gjatë vitit 2020 janë me fëmijëve shqiptarë

Pandemia “ekstremizoi” dhunën seksuale, pornografinë dhe kërcënimet te fëmijët dhe adoleshentët në Shqipëri

Feb 09, 2021
Interneti i Sigurt: Mësuesit dhe mbrojtësit e të drejtave të fëmijëve, mesazhe ndërgjegjësuese në shkolla

9 shkurt 2021 - Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, mësues dhe mbrojtës të së drejtave të fëmijëve, kanë org

Nov 19, 2020
NË DITËN E “FJONGOS BLU” NJË MARATONË ONLINE KUNDËR DHUNËS DHE SHFRYTËZIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE

CRCA/ECPAT Shqipëri, Barnahus Albania dhe Lëvizja Kombëtare #NEJEMI1, nisur edhe nga situata e Covid-19, vendosën organizimi

Burime.


Manuale.

Qëllim i kësaj rubrike është t’u ofroje informacionin e nevojshëm fëmijëve, prindërve, mësuesve dhe të gjithë profesionistëve që janë të interesuar për çështjet e abuzimit online.
 

Praktika Pozitive.

Synimi kryesor i Praktikave Pozitive që do publikohen në këtë platform do të jetë promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të sigurtë...

Raportimi Online

Ne jemi Platforma Kombëtare për Internetin e Sigurtë për Fëmijët në Shqipëri dhe si e tillë fokusi  ynë kryesor janë përmbajtjet e paligjshme dhe të papërshtatshme online. Ne kemi krijuar rubriken RAPORTO e cila bën të mundur raportimin e çdo rasti të përmbajtjeve të paligjshme dhe të papërshtatshme online nëpërmjet pltaformes duke plotësuar një formular të thjeshtë.

Ne punojmë me industrine e internetit, policinë dhe agjenci të tjera publike dhe private për të marrë masa ndaj këtyrë përmbajtjeve. Raportimet janë konfidenciale. Raportimi juaj mund të ndihmoje dhe shpëtojë një fëmijë nga abuzimi dhe shfrytëzimi online.

 

Mediat Sociale dhe Fëmijët

Përdorimi i faqeve të medias sociale sot konsiderohet një ndër aktivitetet më të zakonshme të fëmijëve dhe të adoleshentëve. Çdo faqe online që lejon ndërveprim social konsiderohet si media sociale. Media të tilla iu mundësojnë fëmijëve dhe adoleshenteve mundësi për argëtim dhe komunikim.

Punonjësit që punojnë me mirëqënien e fëmijëve janë në një pozitë unike për të inkurajuar përdorimin e shëndetshëm të mediave sociale dhe të monitorojnë dhe ndihmojnë fëmijët për kapërcimin e problemeve që ndeshin gjatë lundrimit online.

Angazhimi në forma të ndryshme në mediat sociale është një aktivitet rutinë që sjell përfitim tek fëmijët dhe adoleshentët në përmirësimin e komunikimit, lidhjeve shoqërore madje edhe rritjen e aftësive. Faqet e mediave sociale si Facebook dhe MySpace ofrojnë mundësi të shumta të përditshme për lidhjen me miqtë, shokët e klasës, dhe njerëzit me interesa të përbashkëta.

Gjatë 5 viteve të fundit, numri i paradoleshentët dhe adoleshentëve që përdorin faqet e tilla është rritur në mënyrë dramatike.

Lexo Më Shumë

Fakte Dhe Të Dhëna

2400
Përdorimi i internetin në Shqipëri nga fëmijët
80
Pjesmarrja e fëmijëve në fushatën kombëtare ndërgjegjësuese për Internetin e Sigurtë

ALO 116.

Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë.

Çfarë është?
Alo 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët në Shqipëri është iniciative e përbashkët e zyrës së UNICEF Shqipëri dhe Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri - CRCA Shqipëri.

Si funksionon?
Alo 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët në Shqipëri vendos në qëndër të vëmëndjes fëmijët dhe të rinjtë duke i trajtuar dhe referuar kërkesat e tyre sipas nevojave që ata përcjellin pranë ALO 116. Është në dispozicion të gjithë fëmijëve në të gjitheë vendin, 24 orë në 7 ditë të javës dhe çdo ditë të vitit.

Alo 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët në Shqipëri funksionon si një shërbim unik për këshillimin e fëmijëve nëpërmjet telefonit në një qëndër të vetme thirrjesh (Call Center) të vendosur në Tiranë.

www.alo116.al

Supported By

Partnerët

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne

 
 

Mbështetur Nga