LINJA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI
ALBANIAN NATIONAL HOTLINE FOR INTERNET SAFETY

Lajme

ACA BËHET BARNAHUS SHQIPËRI – QENDRA KOMBËTARE PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NGA DHUNA SEKSUALE!

  • Jun 17, 20
  • crca-author

Në më pak se 2 vjet, ACA Shqipëri arriti të krijojë modelin e ndërhyrjes multi-disiplinare dhe të koordinuar për mbrojtjen, kujdesin dhe rehabilitimin e fëmijëve viktima të dhunës seksuale

Read more

CRCA/ECPAT Shqipëri dorëzon në Kuvend dhe Ministrinë e Drejtësisë propozime për Kodin Penal për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna seksuale!

  • Jun 06, 20
  • crca-author

Dënime më të rrepta për grabitqarët seksualë, vepra të reja penale, përfshi edhe Regjistrin Kombëtar për Krime Seksuale, si dhe zgjerim të përkufizimit të pornografisë me fëmijët!

 

Read more

Shqipëria e dorëzuar plotësisht përpara krimeve kundër fëmijëve dhe të drejtave të tyre

  • Jun 01, 20
  • crca-author

1 Qershori ironikisht duhet shpallur “Ditë zie për fëmijët”! 66 fëmijë të dhunuar dhe 37 fëmijë kanë vdekur nga 1 Janari 2019 deri ne 1 Qershor 2020!

 

Read more

Gjashtëfishohen përndjekja, kërcënimet dhe shantazhi ndaj fëmijëve dhe të rinjve në internet!

  • Feb 20, 20
  • isigurtwm

CRCA Shqipëri: Raporti i 2-të Kombëtar për Sigurinë në Internet, një kambanë alarmi për Kuvendin dhe institucionet ligj-zbatuese

Read more

Shqipëria hap fushatën “Së bashku për Internet të Sigurt për fëmijët në Shqipëri”

  • Feb 17, 20
  • isigurtwm

Tiranë, 7 Shkurt 2020 – Shqipëria hapi sot javën e aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi internetin e sigurtë për fëmijët dhe të rinjtë, në kudër të Ditës Ndërkombëtare për Internet të Sigurt, që këtë vit është caktuar të jetë data 11 Shkurt 2020.

Read more

Pages

 
MEMBER OF


 

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne