|   NA KONTAKTONI   |   MEMBER LOGIN

Lajme

TAKIM ME TË RINJTË E ELBASANIT

  • Dec 20, 15
  • isigurtwm

21 Dhjetor 2015- Sot u organizua në qytetin e Elbasanit takimi me të rinjtë e këtij qyteti mbi çështjen e sigurisë në internet të fëmijëve dhe të rinjve.  Takimi u mbajt në mjediset e bashkisë së qytetit dhe morën pjësë përfaqësues organizatash, forumesh politike, përfaqësues të bashkisë Elbasan, punonjës të policisë, nxënës të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme etj.

Read more

TAKIM ME TË RINJTË E LEZHËS

  • Dec 15, 15
  • isigurtwm

16 Dhjetor 2015 -Sot u zhvillua në qytetin e Lezhës një takim me të rinj përfaqësues të organizatave të ndryshme dhe forumeve politike në qytet. Të rinj dhe të reja nga forumet politike të LRI dhe PD, përfaqësues të World Vision, të komitetit të të rinjve në qytet dhe të rinj vullnetarë morën pjesë në takim.

Read more

TAKIM ME TË RINJTË E KUÇOVËS

  • Dec 14, 15
  • isigurtwm

15 Dhjetor 2015 - Sot në qytetin e Kuçovës  u zhvillua një takim informues dhe konsultues me të rinjtë e Kuçovës  mbi temën e internetit të sigurt në kontekstin e  fushatës ndërgjegjësuese për çështjet e sigurisë në internet për fëmijët.

Read more

TAKIM KONSULTATIV: “PLATFORMA KOMBËTARE E INTERNETIT TË SIGURT PËR FËMIJËT NË SHQIPËRI”

  • Dec 02, 15
  • isigurtwm

Tiranë, 3 Dhjetor 2015– Ditën e sotme, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri- CRCA  mbajti takimin konsultues për Platformën Kombëtare të Internetit të Sigurt për Fëmijët në Shqipëri me aktorët e shoqërisë civile,  duke përfshirë këtu NGO, institucionet shtetërore, agjensitë kombëtare etj.

Read more

Pages

Partnerët

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne

 
 

Mbështetur Nga