LINJA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI
ALBANIAN NATIONAL HOTLINE FOR INTERNET SAFETY

Lajme

Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt në Shqipëri merr pjesë në Forumit Europian “Internet i Sigurt 2018”

 • Dec 04, 18
 • isigurtwm

Shqipëria ftohet për herë të parë t’i bashkohet forumit më të madh Europian të Qendrave Kombëtare për internet të sigurt. Sexting dhe bullizmi kërcënimet më serioze për fëmijët në Europë

Read more

HAPET QENDRA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI

 • Nov 06, 18
 • isigurtwm

Për herë të parë një qendër e specializuar do të sigurojë që fëmijët dhe të rinjtë mbrohen nga grabitqarët seksualë edhe në botën virtuale.

Read more

CRCA dhe Platforma Kombëtare ISIGURT.al: Ligjvënës reagoni! Fëmijët të rrezikuar nga pedofilia online.

 • May 30, 18
 • isigurtwm

Pas shqetësimit të ngritur prej kohësh nga CRCA dhe Platforma Kombëtare www.iSigurt.al, për rrezikun e fëmijëve nga pedofilia dhe shfrytëzimi online, mediat pasqyrojnë problematikat e kësaj situate dhe mangësitë ligjore lidhur me të.  Drejtori i CRCA, (intervistën e të cilit do të mund ta gjeni në minutën 1.04 – 2.06 të transmetimit), bën publike edhe kërkesë

Read more

KONFERENCA E 1-rë RAJONALE PËR FINANCIMIN E ARSIMIT MERR NË ANALIZË EUROPËN LINDORE DHE VENDET ARABE

 • May 10, 18
 • isigurtwm

Koalicioni për Arsimin në Shqipëri u përfaqësua në këtë konferencë nga katër organizata anëtare të saj, të cilat ndanë eksperiencat e tyre në lidhje me financimin e arsimit publik.

Read more

Thirrje Publike Kuvendit të Shqipërisë: Mbro fëmijët nga grabitqarët seksualë në internet!

 • May 08, 18
 • isigurtwm

Tiranë, 08 Maj 2018 - Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA) dhe Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri (ALO 116), i bëjnë thirrje Kuvendit të Shqipërisë dhe ligjvënësve shqiptarë për miratimin urgjent të ndryshimeve të Kodit Penal Shqiptar që mbron fëmijët nga pedofilia, dhuna dhe shfrytëzimi në internet!

Read more

LINJA KOMBËTARE E NDIHMËS LIGJORE FALAS PËR FËMIJËT DHE TË RINJTË E PAMBROJTUR NË SHQIPËRI

 • May 05, 18
 • isigurtwm

Zyra për mbrojtjen Ligjore, në bashëpunim me ALO 116, dhe e mbështetur nga PNUD, prezantoi për herë të parënë Shqipëri, koncept-idenë e Linjës Kombëtare e Ndihmës Ligjore Falas për Fëmijët dhe të Rinjtë e Pambrojtur.

Read more

Pages

 
MEMBER OF


 

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne