LINJA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI
ALBANIAN NATIONAL HOTLINE FOR INTERNET SAFETY

Lajme

URREJTJA NUK I SHPIE ASNJËHERE QYTETARËT DHE KOMBET PËRPARA!

 • Mar 29, 18
 • isigurtwm

Barazia, respekti dhe pranimi i vlerave të përbashkëta të të gjithë qytetarëve janë bazat e zhvillimit të një vendi të qytetëruar!

Read more

SHQIPËRIA MIRATON PLANIN KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NË INTERNET

 • Feb 24, 18
 • isigurtwm

Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve dhe organizata joqeveritare jep rezultate në drejtim të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe shfrytëzimi

Read more

SHQIPËRIA BËHET BASHKË PËR SIGURINË E FËMIJËVE NË INTERNET!

 • Feb 24, 18
 • isigurtwm

Në Ditën Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, autoritetet publike, shoqëria civile dhe industria e internetit së bashku diskutuan hapat në vijim për ta bërë internetin të sigurt për të gjithë fëmijët anembanë Shqipërisë.

Read more

SHOQËRIA CIVILE MARSHON PËR TË DREJTAT E FEMIJËVE NË SHQIPËRI

 • Jun 01, 17
 • isigurtwm

Me rastin e 1 Qershorit, Ditës së Femijëve, mbi 200 përfaqësues dhe organizata të shoqërisë civile manifestuan nën moton: “Femijë të shëndetshëm, të mbrojtur dhe të arsimuar! Koha për të marrë përgjegjësi!”

Read more

SË BASHKU PËR SIGURINË E FËMIJËVE NË INTERNET!

 • Mar 30, 17
 • isigurtwm

Sot, me datë 30 Mars 2017, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve – CRCA, Linja Kombëtare për Këshillimin e Fëmijëve - ALO 116-111, në bashkëpunim me zyrën e UNICEF në Shqipëri, Rrjetin Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri (ANYN), dhe Koalicionin e Arsimit të Fëmijëve në Shqipëri – ACCE, zhvilluan takimin e hapur: 

Read more

KODI PENAL DHE LIGJI PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJEVE NUK MBRON FËMIJET NË INTERNET!

 • Feb 11, 17
 • isigurtwm

57 FEMIJË JANË LËNË TË PAMBROJTUR NGA PEDOFILIA NË INTERNET

Tiranë, 10 shkurt 2017- Sot në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurtë ALO 116, CRCA dhe Koalicioni për Arsimin e Fëmijeve publikuan raportin tematik “Siguria e Fëmijeve në Internet”. 

Read more

Pages

 
MEMBER OF


 

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne