|   NA KONTAKTONI   |   MEMBER LOGIN

Fakte dhe të dhëna për Internetin

You are here

  1. Fakte dhe të dhëna për përdorimin e internetin në Shqipëri nga fëmijët
  2. Fakte dhe të dhëna për pjesmarrjen e fëmijëve në fushatën kombëtare ndërgjegjësuese për Internetin e Sigurtë 

Partnerët

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne

 
 

Mbështetur Nga