|   NA KONTAKTONI   |   MEMBER LOGIN

MANUAL I PRAKTIKAVE PËR KËSHILLIMIN E FEMIJËVE PËR MBROJTJEN E FEMIJËVE NGA ABUZIMI DHE SHFRYTËZIMI ONLINE

Partnerët

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne

 
 

Mbështetur Nga