|   NA KONTAKTONI   |   MEMBER LOGIN

Partnerët

You are here

 • UNICEF
 • CRCA
 • ALO 116
 • Agjensia për Mbrotjen e të Drejtave të Fëmijëve
 • Organizata të Shoqërisë Civile
 • ALCIRT
 • AKEP
 • Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • Ministria e Shëndetësisë
 • Vodafone Albania
 • Telekom Albania
 • Albtelecom
 • Plus Communication
 • Ofruesit e shërbimit të intenetit

Partnerët

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne

 
 

Mbështetur Nga