LINJA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI
ALBANIAN NATIONAL HOTLINE FOR INTERNET SAFETY

Raporto

Individ
(kjo bëhet për qëllime komunikimi nëse ka nëvojë për për shumë informacion)
(kjo e dhënë bëhet vetëm për qëllime verifikimi të ankesës suaj nga iSigurt)
Organizatë
Institucion
Biznes
Të dhënat e personit për të cilin po ankoheni

 
MEMBER OF


 

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne