LINJA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI
ALBANIAN NATIONAL HOTLINE FOR INTERNET SAFETY

RAPORTO KRIM APO GJUHË TË URREJTJES

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

TË DHËNAT E PERSONIT QË RAPORTON*

(Të gjitha të dhënat që ju kërkohen më poshtë janë shumë të rëndësishme për të bërë të mundur ndjekjen e rastit dhe kontaktit që mund t’i duhet stafit tonë të ketë me ju. Asnjë nga këto të dhëna nuk ndahet as me institucionet shtetërore dhe as ato private. Ato janë vetëm për përdorim të brendshëm dhe për të biseduar me ju, nëse duhet më shumë informacion apo nëse informacioni i dhënë nuk është i qartë.) 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI PERSONAT E PREKUR NGA PROBLEMI *

Për mesazhin tuaj do të njoftohet menjëhere Linja Kombëtare për Internet të Sigurt. Pas vlerësimit paraprak ankesa do të ndahet me autoritetet përgjegjëse. Nëse shqetësimi që ju raportoni vazhdon, na shkruani në adresën: ISIGURT@CRCA.AL  ose tel: 04 2265741

Nëse kjo çështje është urgjente, ju lutem telefononi menjëherë falas në numrin 116-111 dhe/ose Policinë e Shtetit në numrin 129

 

Ky pyetësor bazohet në nenin 265 dhe 265/ç të Kodit Penal, si dhe Ligjin NR. 10221, DATË 4.2.2010 “PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI” bazuar edhe ne ndryshimet e bera ne LIGJN Nr. 124/2020.

CAPTCHA
Test për të parandaluar spamin. Vërteto që nuk je robot :)

 
MEMBER OF


 

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne