|   NA KONTAKTONI   |   MEMBER LOGIN

Rreth Nesh

You are here

  1. Historiku
  • Interneti në Shqipëri
  • Cfare ka ndodhur nga OSHC dhe kompanite celulare gjatë kësaj kohe
  1. Misioni dhe Vizioni
  2. Partnerët 

Partnerët

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne

 
 

Mbështetur Nga